Key Town Eskilstuna
Eskilstunas kvinnliga barbershopkör!

Sjung med oss!

Vill DU bli en del av vår gemenskap?
Välkommen! För mer information kontakta våra dirigenter Annika Christensen och Sara Johansson Selander
dirre.keytown@gmail.com
Se mer under rubriken Kontaktinformation.

Körsång är bra för hjärnan och hälsan

Att sjunga i kör är inte bara roligt och engagerande. Forskning visar att det också är bra för hälsan på flera olika sätt.
Varför ska du sjunga i kör?

Jo, forskning visar att körsång har en positiv inverkan på oss människor på flera plan: existentiellt, känslomässigt, socialt och fysiskt. När vi sjunger tillsammans frigörs endorfiner, serotonin och dopamin - allt är må-bra-ämnen som höjer humöret och bidrar till välbefinnandet. Att öva sång och koreografi är bra motion för hjärnan. Men framför allt: det är fantastiskt roligt!


Se Hjärnfondens webbinarium om hur körsång påverkar hjärnan.