Key Town Eskilstuna
Eskilstunas kvinnliga barbershopkör!

Sjung med oss!

Vill DU bli en del av vår gemenskap?
Välkommen! För mer information kontakta våra dirigenter Annika Christensen och Sara Johansson Selander
dirre.keytown@gmail.com
Se mer under rubriken Kontaktinformation.

Må bra - sjung i kör

Körsångare blir glada och friska

Att man mår bra av att sjunga i kör är numera vetenskapligt bevisat. Det går att mäta i blodet. Tyska forskare vid Frankfurts universitet presenterade ganska nyligen en studie, där man undersökt medlemmarna i en kammarkör. Man mätte deras blod före och efter repetitionen av Mozarts vackra Requiem.

Man fann bland annat att körsångarnas immunförsvar fick en ”kick” efter en timmes sång, mängden antikroppar som spelar viktig roll i försvaret mot infektioner ökade i blodet.

När man intervjuade sångarna visade det sig också att de allra flesta av dem var på mycket bättre humör efter sångövningen än när de kom dit.

Efter en vecka togs nya prover på samma körsångare. Den gången fick de inte sjunga själva, utan bara lyssna på en inspelning av sin tidigare repetition. Och nu visade proverna inte på några märkbara förändringar i immunförsvarsmarkörer eller antistresshormoner. Det verkar alltså vara själva sjungandet som står för det mesta av de positiva effekterna.

Mindre stressade
Svenska studier har visat att sången, speciellt för amatörer, ger förhöjda halter av oxytocin – ett ”lugn-och-ro-och-välbefinnande-hormon – och sänkta nivåer av ”stresshormonet” kortisol (som i höga nivåer bland annat ökar risken för övervikt och diabetes).

Källa: Tidningen apoteket nr 1/2005