Key Town Eskilstuna
Eskilstunas kvinnliga barbershopkör!

Dirigenter


Annika Christensen
Sara Johansson Selander
E-post: dirre.keytown@gmail.com


Team Coordinator


Lena Larsson
E-post: tckeytown@gmail.com


Boka kören för uppträdanden


Ulla-Britt Håkanson
E-post: ullabritt46.hakanson@gmail.com
Tel: 070-35 44 004


Webbansvarig


Carina Lundberg
E-post: clundberg16@gmail.com
Linda Andersson
E-post: lindaandersson1977@gmail.com