Key Town Eskilstuna
Eskilstunas egen kvinnliga barbershopkör

PR-ansvarig (bokningar, sponsorer mm.)


Ulla-Britt Håkanson
ullabritt.hakanson@telia.com
Byringevägen 49, 630 70 Hållsta
070-35 44 004 (mobil)

Dirigenter


Annika Christensen
Sara Johansson Selander
dirre.keytown@gmail.com


Team Coordinator


Lena Larsson
Tel. 070-4482827(kväll)

Webbansvarig


Carina Lundberg

clundberg16@gmail.com