Key Town Eskilstuna
Eskilstunas egen kvinnliga barbershopkör

Tävling 2008 i Västerås